Plánované soutěže
SDH Lipnice nad Sázavou
pro rok 2019

      11. 5. Bezděkov M, D

        (M - 3. místo; D - 1. místo)

     18. 5. Babice D

        (D - 3. místo)

    8. 6. Světlá M, Ž, D (noční)

        (DB - 2. místo; DA - 3. místo; Ž - 4. místo; MA - 9. místo; MB - 13. místo)

    29. 6. Kaliště M, Ž, D 

        (Děti - 4.misto; muži - 7.misto)

    24. 8. Chotěboř M, Ž 

    31. 8. Vadín M, Ž 

    7. 9. Víska 12 M, Ž, D

Kácení májky

Stojí, stále tam stojí a čeká na své slavnostní skácení. Jste všichni zvání, bude jídlo, bude pití, bude hudba. Pojďme se bavit, setkat s přáteli a užít si květnové odpoledne. Program je naplánovaný pro celou rodinu. 

www.facebook.com/events/273416310270741

________________________________________

Otevření lezeckého polygonu

Na každou akci je třeba se připravit. A to se týká i práce ve výškách či nad volnou hladinou. To vše se dá nacvičit v novém zrekonstruovaném polygonu ve Velkém Poříčí.
 
Polygon V. Poříčí (37).jpg
 

Hasič roku 2018

Jubilejní 10. ročník ocenění hasičů, zásahů, projektů ze Španělského sálu Pražského hradu je možno se záznamu sledovat na youtube.cz.
 
 

Vánoční svátky bez požárů

V loňském roce vyjížděli hasiči v České republice k 60 požárům během štědrého dne. Dávejte na sebe i své okolí pozor během vánočních svátků a blížícíh se oslav konce letošního roku. Oslavujte svátku v klidu v rodinném oprostředí ale s nutnou opatrností. 
 
 
K nejčastějším příčinám požárů patří lidská nedbalost při kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha přístrojů a zanedbání bezpečnostních předpisů.
 
Čemu se vyvarovat a na co si dát pozor? 
Adventní věnce

Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.

 

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií.  Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Nikdy nevdechujeme kouř z prskavek, který je zdraví škodlivý. Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace
Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon.

Pečení a vaření
Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

Vytápění
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu.  V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.
 
Zábavní pyrotechnika

Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.

 

 
Obezřetné ale i přesto krásné vánoční svátky přeje SDH Lipnice nad Sázavou
 
 
Více informací o tématu ochrany  při Vánočních svátcích: 
https://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2018-prosinec-vanoce-bez-pozaru.aspx

Požární hlásič...

Valná hromada 2014

13.12.2014 09:49
Dne 13.12.2014 od 17.00 hod. proběhla výroční členská...

Svěcení praporu.

20.12.2013 10:28
Obrázky ze svěcení našeho praporu naleznete ve...

Bouchly saze v komíně...

18.04.2013 08:47
Večer jednotka vyjela k další, už třetí události na Lipnici...

Požár chaty u rybníku Pelhřimák.

30.03.2013 08:35
www.pozary.cz/clanek/63525-pozar-chaty-na-havlickobrodsku-ha

Požár chaty v obci.

06.02.2013 08:32
https://www.pozary.cz/clanek/62482-v-lipnici-nad-sazavou-shor
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kalendář

Stáhněte si informace o soutěžích a akcích do svého kalendáře
(v mobilním 
telefonu nutná aplikace Kalendář Google).


Pálíte doma klestí, lístí, větve, trávu? Jedná se množství větší než malé? Ohlaště to!

 

paleni.izscr.cz