hasičtí patroni

01.09.2008 18:10

 

Svatý Florián


Sv.Florián (zemřel r.304).
Velitel pluku propuštěný ze římských legií. Narodil se v Cetii (dnes Zeiselmauer u Vídně) a za vlády císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304.
Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii.
V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista.
Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu přivázali na krk mlýnský kámen a hodily ho do řeky Enže. Jeho mrtvé tělo se zachytilo na skále, k níž podle pověsti zaletěl velký orel, i když je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil. Stalo se 4. května 304 n.l. ostatky sv. Floriána pochovala zbožná paní Valerie z Lince, odkud pak byly přeneseny dvěma jáhny do Říma.
Roku 1183 byly vyžádány ostatky sv. Floriána polským králem Kazimírem a biskupem Gedeonem jako ochrana proti Rusům. Papež žádosti vyhověl. Sv. Florián má poslední místo odpočinku v tehdy nově vystaveném chrámu v Krakově. Od té doby je sv. Florián patronem Polska.
Z polska byla za Karla IV malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněž katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů, kominíků a všech, kteří pracují s ohněm. Jeho atributem je nádoba (vědro, putínka) s vodou, kterou hasí hořící dům. Svátek má 4. května.
Každoročně se konají, i v době totality, oslavné bohoslužby v pražském barokním kostele u sv. Jakuba.
Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích.
Na Hané ještě v minulém století hlásil ponocný :
 

"Chval dobrý duch Hospodina
i Ježíše, jeho Syna.
Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne,
tohoto městečka patrone,
chraň nás od ohně. „


 

Svatá Barbora


Zemřela r. 237 n.l. Je patronkou hasičů v románských zemích (Itálie, Francie) a rovněž všech, co pracují s ohněm. Svátek má 4. prosince.

 

Svatý Antonín


Zemřel r. 356 n.l. Je patronem hasičů ve Vatikánu.
Svátek má 17. ledna. Nezaměňovat se sv. Antonínem Paduánským, populárním sv. Antoníčkem.