modlitby

01.09.2008 18:11 

Jmenuje se Bůh a vybírá si daň ...
Kdekoli plameny hněvem mluví ...
Dej mi sílu chránit život ...
Ať je jakýkoli jeho věk ...

Pomoz mi obejmout malé dítě ...
Dříve než bude příliš pozdě ...
Nebo zachránit starší osoby ...
Z hrůzy svého osudu ...

Umožni mi být ve střehu a slyšet slabé volání ...
Chci být rychlý a schopný ...
Dej mi sílu rozběhu ...
Chci naplnit své poslání ...

Dám nejlepší co ve mně je ...
Střežím každý svůj okamžik ...
Chráním vše, život - majetek ...

A jestliže podle osudu ...
Já ztratím život svůj ...
Pak prosím požehnej rukou ochrannou ...
Mé ženě a dětem mým.
                                                       
Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svou povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
Ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
A pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám přitom život ztratím,
Požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.

Ámen