Odstranění překážek na komunikaci

04.06.2018 19:42

Na silnici směrem k Dolnímu Městu zasahovala jednotka u spadlého stromu, hlášeného jako vyvráceného stromu hrozícího pádem.