Proběhla Valná hromada...

25.01.2009 09:27

 

Dne 24. ledna 2009 proběhla v 18.00 Valná hromada našeho SDH v hostinci U České koruny. Jak tomu začíná být zvykem, sešlo se nás málo, pouze patnáct bratrů ( +tři byli řádně omluveni). Úvodním slovem  starosta přivítal všechny přítomné, seznámil je s obsahem schůze a provedl rozbor činnosti sboru za rok 2008. Další slovo dostal velitel. Zhodnotil teoretické a hlavně praktické znalosti příslušníků sboru vyhodnocením proběhlých soutěží. Jako další bod mělo následovat hlasování, odvolání hospodáře, zvolení nového hospodáře a schválení akcí na rok 2009. Protože se nás sešlo málo,  tak aby mohli přítomní členové dle stanov odhlasovat, museli jsme počkat jednu hodinu. Tu nám zpestřil p. Beránek od profíků z Havlíčkova Brodu který nás navštívil. Seznámil nás s činností profesionálního sboru na Havličkobrodském okrese v roce 2008 a výklad doplnil zajímavými obrázky ze zásahů. Hodina uplynula a došlo na hlasování. Byla odvolána hospodářka, zvolen nový hospodář a schválen plán akcí na rok 2009. Následovala volná debata a...řízeček

 

 

Dobrou chuť...