První výjezd JSDHO v roce 2010

19.02.2010 09:20

 

 

 18.2.2010, 9.09.44 obdrželi členové výjezdové jednotky SMS od krajského operačního střediska v Jihlavě ve znění :

"Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, I.st, Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou 300, odstranění ledových převisů, zatéká do bytovky.