Starosta našeho sboru k výjezdu na Amfiteátr...

24.11.2008 15:15

 

Ve středu 19. listopadu v 17:09 hodin nám byl ohlášen podezřelý kouř v prostorách budovy amfiteátru. Během pár minut jsme vyrazili na místo určení s technikou Škoda CAS 25. Po ohledání prostor amfiteátru byl objeven plechový sud se zapáleným odpadem. Oheň byl následně uhašen a sud společně s okolním místem ochlazen vodou.

 

 

Chtěl bych upozornit na dlouhodobé monitorování "rizikových prostor", kde dochází k častému poškozování věcí a objektů.

Viz. Foto pojmenované autory jako: Miga tvoří "umělecké dílo"

 

Starosta SDH Lipnice nad Sázavou  Luboš Berger