Výroční schůze SDH Lipnice nad Sázavou

29.01.2010 13:46

 

Dne 16.1.2010 proběhla ve vinárně Bohemia výroční členská schůze SDH Lipnice nad Sázavou. Na programu bylo zhodnocení minulého roku, volba nového výboru, ocenění zasloužilých členů. Starosta L. Berger, jako odcházející starosta zhodnotil funkční období za pět let svého starovcování ve sboru. Velitel R. Bruknar rozebral rok 2009 ohledně výjezdové jednotky, has. vybavení a soutěží. Následovala zpráva o hospodaření. Po vydatné večeři proběhly volby nového výboru. Kadidáti do nového výboru, starosta M. Čapek, velitel R. Bruknar, jednatel V. Vedral, hospodář M. Sudek, členové výboru J. Bruknar, M. Dundáček a L. Holenda. Navrhovaní byli členskou základnou zvoleni.Další bylo na programu udílení ocenění. Čestné uznání si odnesli: J. Bruknar, M. Dundáček, Z. Pejchal, V. Makovec. Medaile dostali: M. Krpálek, L. Špinka, A. Matys, V. Haubert, M. Čapek, V. Koutský. Pamětní plakety obdrželi nejstarší členové našeho sboru V. Šafránek, F. Červenka, J. Vápeník a K. Kratochvíl. Jako poděkování za spolupráci předal bývalý starosta sošku svatého Floriána zástupci obecního úřadu, místostarostovi obce Jaroslavu Prokšovi. Po ukončení oficiální části schůze se rozjela volná zábava.